News‎ > ‎

Christmas Concert - Primary

posted 12 Dec 2013, 02:37 by Petr Pospíšil   [ updated 12 Dec 2013, 02:39 ]


Logo


Please see below some important information about the Christmas programme / Posíláme důležité informace ohledně připravovaného Vánočního programu:

A/ Tuesday 17th Dec – Christmas Concert in Preschool / úterý 17.12 – Vánoční koncert MŠ


As you know Christmas concert for Primary children will take place this year in the Santovka theatre. All parents of International School Olomouc (preschool and primary) are warmly invited. / V letošním roce se Vánoční koncert dětí v základní škole uskuteční v Divadle na Šantovce. Srdečně zveme všechny rodiče dětí a žáků International School Olomouc obojí MŠ i ZŠ.

B/ Wednesday 18th Dec – Christmas Concert Primary / středa 18.12 – Vánoční koncert ZŠ

1/ Opening / Zahájení

·    all teaching and ASC on Wednesday 18th will end at 15.00 / Výuka a družina bude ve středu 18.12 končit v 15:00

·         please bring your kids into the theatre at 16:45 on Wednesday / Prosím doveďte žáky ZŠ do Divadla již v 16:45

·         the theatre will open for parents at 18:00 / Zahájení programu bude následně od 18:00

·         the actual play starts at 18:15 / Koncert bude zahájen v 18:15

 

2/ After-play schedule / Následný program

·         there will be some time for taking pictures / fotografování dětí a žáků

·         children will pack all their belongings from the backstage to the front cloak room / po ukončení koncertu budou žáci předání rodičům a přesunou se z backstage (věci si uloží v šatně)

·         Disco for kids - shared responsibility parents + teachers - we are looking for 4 volunteer dads to supervise kids during the disco (volunteer sign-up sheet will be displayed in the hallway in school, please sign up until next Tuesday) / Diskotéka pro děti a žáky – dozor nad žáky v průběhu diskotéky bude společným úkolem rodičů a učitelů, prosíme 4 dobrovolníky, kteří nám pomůžou dohlédnout na děti v sále během diskotéky (na centrální nástěnce ve škole bude umístěn arch, kde můžete zaspat své jméno k vybrané aktivitě)

·         Parents are taking full responsibility for their kids behaviour after the play (in case of damage, etc.) / Rodiče děti a žáků budou po ukončení koncertu plně zodpovědní za chování (př. v připadě poškození zařízení a vybavení)

 

3/ Refreshment / Občerstevní

·         the theatre bar will be opened during the whole Christmas party - drinks can be bought there / nápoje bude možné zakoupit v divadelním baru v průběhu celého představení

·         we are again asking all parents to bring some small refreshments (Christmas cookies, fruit, etc.) / prosím rodiče, zdali by mohli přinést drobné občerstvení (cukroví, ovoce, apod…)

·         we are looking for 2 volunteers that will come at 16:50, take the refreshment from other parents and organise it in the theatre hallway before the actual play (volunteer sign-up sheet will be displayed in the hallway in school, please sign up until next Tuesday) / prosíme o dva dobrovolníky z řad rodičů, kteří by mohli přijít v 16:45 a pomoci s přípravou občerstvení v předsálí divadla před zahájením představení (na centrální nástěnce ve škole bude umístěn arch, kde můžete zaspat své jméno k vybrané aktivitě)

Comments