News‎ > ‎

Christmas Concert Date Changes

posted 27 Nov 2013, 00:05 by Unknown user
By HikingArtist.com [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Dear Parents,

We would like to inform you about a change of the date of the Christmas Concert:

·         Preschool on Tuesday 17th December  at 16:45(in preschool building)

·         Primary school on Wednesday   at 18th December  at 18:00 (in Theatre Šantovka)

You will be provided with more information later. Thank you for your understanding.

 ----------

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o změně data vánočního koncertu:

·         MŠ v úterý 17. prosince v 16:45 (v budově ZŠ)

·         ZŠ ve středu 18. prosince v  18:00 (v divadle Šantovka)

Podrobnější informace budou poskytnuty později. Děkujeme za pochopení.


Comments