News‎ > ‎

Czech Ministry / MŠMT

posted 26 Mar 2014, 03:02 by Petr Pospíšil

This is to inform you that as a result of our formal British international accreditation, the school received last Friday a formal decision issued by the Czech Ministry of Education to prolong the school licence based on the section 38 of the School Act No 561/2004 Col. (as amended). This decision confirms that in addition to British authorities the education programme and qualifications is also fully recognized by the Czech government.   /   Dovolte mi, abych Vás informoval, že na základě formalní britské akreditace škola obdržela rozhodnutí Ministerstva školství ČR a prodloužení povolení plnění povinné školní docházky na základě paragrafu 38 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.  Rozhodnutí o povolení je potvrzením, že vedle Britské vlády formálně uznává vzdělávání dětí v International School Olomouc i české ministerstvo školství.Comments