News‎ > ‎

Easter 2017 in Preschool (May 2017)

posted 30 May 2017, 05:16 by International School Olomouc   [ updated 30 May 2017, 05:18 ]

by Markéta Pospíšilová Musiolová

Starting on 20th April the children in Preschool have been learning about Plants and Flowers under IPC EY programme. They greatly enjoyed the Entry Point when they could use their senses to closely observe the various flowers brought to the classroom. This was also a good opportunity for the teachers to capture the children's curiosity and note down what their interests are in order to enhance their planning for the children's learning. The teachers could also observe what the children already know about plants and flowers and thus further balance the learning experiences between their teacher-scaffolded and child-initiated activities.

Since the start of this unit, the children have been engaged in many practical and hands on activities such as using various art techniques, to capture their experience in art and craft. They also started to plant vegetables in their small patch, in the school garden. They water and look after their plants daily.

Moreover, various stories, books and first hand experience helped them to learn about the growth of plants. The children really have been appreciating the experience in learning out of the classrooms, on various outings in nearby parks. That has helped them to explore various kinds of plants and learn their names as well as their parts. The children have also been practising their gross motor skills on various children´s playgrounds that are found in any park.

If you have heard the phrase: “There is a shark in the park!” from your child, this comes from a story by Nick Sharratt - Shark in the Park! Your children know this story well and each time check for a shark in each park. :-)

There are more visits ahead of us, as well as the expectation to harvest our lettuce and strawberries hopefully soon!

--------------------------------------------------

20. dubna děti v MŠ zahájily tematický celek s názvem Rostliny a květiny, který je součástí programu IPC pro předškolní vzdělávání. Dětem se velice líbil motivační úvod, během něhož nejen pozorovaly různé květiny, ale zkoušely si je vnímat všemi smysly. Pro paní učitelky to byla vhodná příležitost všimnout si a zapsat, jaké jsou zájmy dětí a jejich přirozená zvídavost, což jim pomohlo lépe plánovat další vzdělávací aktivity. Také si mohly zaznamenat, co již děti vědí o rostlinách, a dále zajistit vhodný poměr mezi vzdělávacími aktivitami řízenými učitelkami a aktivitami iniciovanými dětmi.

Od samého začátku tohoto celku se děti věnovaly mnoha praktickým činnostem za využití různých technik k zachycení svých zážitků ve výtvarném procesu. Také si zasadily na malý záhonek na zahradě MŠ zeleninu a ovoce. O záhonek se denně starají a rostlinky zalévají.

Četba rozmanitých knížek a samotné pěstování rostlinek pomáhá dětem dozvídat se o růstu rostlin. Co děti opravdu nadchlo, jsou vycházky do parků, kde mohou zažít učení mimo třídy MŠ. Díky těmto vycházkám děti poznaly více různých rostlin, které dokáží pojmenovat včetně jejich různých částí. V žádném parku nechybí dětská hřiště, kde si děti rády procvičuji svou hrubou motoriku.

Pokud jste od svých dětí slyšeli větu: “V parku je žralok!” nedivte se. Je to z knížky od autora Nicka Sharratt - Žralok v parku!, kterou dětí znají velmi dobře, a proto vždy každý park kontrolují. :-)

Na návštěvy parků se s dětmi těšíme stejně jako na sklízení salátků a jahod! Snad již brzy.
Comments