News‎ > ‎

From Management: Testing Results (June 2017)

posted 4 Jul 2017, 02:29 by International School Olomouc   [ updated 4 Jul 2017, 07:24 by Petr Pospíšil ]
by Petr Pospíšil

Every year in June children at our school undergo a series of computerized and paper tests. Parents receive the individual results together with the report cards.

Here we bring you the overall results for the school as a whole. One of the first indicators we take into account when we look at the results is the overall standardized result for the developed ability of our students. The ability indicator is currently available only for the primary school. This year the result for the average ability level is 97 which is one point higher than last year’s result. Then we look at reading, general maths and mental arithmetics results and compare these with the result for the ability. This year children scored 99 points in reading, 107 points in general mathematics and 109 points in mental arithmetics. The reading score is same as the one for last year whereas both general and mental mathematics have gone up.

Since the general ability went up by one point, the improvement in general mathematics goes in line with this; however, the result for mental maths has improved by two points which I believe is some success. On the other hand, despite one point increase in the ability score the score for reading remained the same. This result is certainly influenced by the amount of children for whom English is the second language, however, we will investigate this further in order to see what can be done next year in terms of additional reading support.

Similar patterns can be identified in the Cambridge Progression Tests where maths is up by 6 % compared to the average score last year whereas reading went down by 2%. On the whole, however, it is good to observe that children score still higher than the overall ability result. From the strategic point of view this is something we want to see happening every year. Please click the link at the bottom of the page to download further information (file to download is named "Assessment Results 2017.pdf)"

-------------------------------------------

Každým rokem v červnu prochází žáci naší školy testováním. Absolvují testy jednak v online formě a jednak písemné testy Cambridge. Rodičům předáváme individuální výsledky společně se závěrečným hodnocením na vysvědčení.

V přiloženém dokumentu předtavujeme celkové výsledky za školu v souhrnné zprávě. Jedním z prvních ukazatelů, na který se zaměřujeme, je celkový výsledek studijních předpokladů našich žáků (tzv, developed ability). Indikátor studijních předpokladů v rámci tenstu InCAS se týká všech dětí na prvním stupni. Letošní výsledek studijních předpokladů dosáhl hodnoty 97, což znamená zvýšení oproti loňské úrovni o jeden bod. Dokument dále obsahuje výsledky ve čtení s porozuměním, v matematice, aritmetice ve srovnání s výsledkem ve studijních předpokladech. V letošním roce žáci získali 99 bodů ve čtení s porozuměním, 107 bodů v matematice a 109 bodů v aritmetice. Výsledek ve čtení s porozuměním je tentýž jako loni, kdežto jak matematika tak aritmetika šly nahoru.

Tak jako výsledek ve studijních předpokladech postoupil o jeden bod i výsledek v obecné matematice. Aritmetika dopadla ještě lépe. Výsledek v aritmetice je oproti posunu v úrovni schopností vyšší o dva body, což považuji za úspěch. Naproti tomu přestože došlo k lepšímu výsledku ve studijních předpokladech, výsledek ve schopnostech čtení a čtení s porozuměním je tentýž jako loni. Tento výsledek je jistě ovlivněn počtem dětí, pro něž je angličtina druhým jazykem. Výsledkem ve čtení se budeme dále zabývat a blíže jej analyzovat s cílem navrhnout možné další strategie jak úroveň čtení v příštím roce zlepšit. Podobné schéma můžeme vysledovat v písemných testech Cambridge, kde šla matematika nahoru o 6 % ve srovnání s průměrným výsledkem loňského školního roku. Výsledek v angličtině však poklesl, a to o 2 %. 

Celkově se nám však daří udržet trend v tom, že v rámci InCAS je celkový standardizovaný výsled ve všech sledovaných předmětech vyšší než výsledek za studijní předpoklady. Z hlediska dlouhodobé strategie je právě toto velmi důležitý faktor. 

Klikněte si prosím níže pro další informace (ke stažení soubor "Assessment Results 2017.pdf")

Ċ
International School Olomouc,
4 Jul 2017, 02:29
Comments