News‎ > ‎

From the Management: Back to School Update (August 2017)

posted 4 Sept 2017, 07:15 by International School Olomouc   [ updated 4 Sept 2017, 07:17 ]

by Markéta Pospíšilová Musiolová

As we have already informed the preschool parents we are not able to move to our new preschool to Sokolovska yet. Despite all our efforts, we have experienced some unexpected and inexplicable delays on the side of the Department of Cultural Heritage Protection of the Olomouc city office. Unfortunately, this prevented us to move our preschool before 4th September. We continue to work on this issue and as soon as we have the date when the school will be moving, we will let you know.

On the other hand, we would like to inform all parents about some staffing changes that we are facing this school year. These changes are for two rather positive reasons. Firstly, our school is constantly growing with new students and secondly, myself and the deputy head Bára Vraštilová will be off for maternity leave soon taking care of our new family add-ons. For this reason, a new role in preschool was created - a head teacher, which will be taken by Ladislava Livingstone. She will be covering me during my maternity leave, specifically in duties such as the daily running of the preschool and communication with all parents. We also had a new addition in August to our preschool teachers team - Petra Leonhardt, who will be a class teacher for our youngest children.

In primary and secondary school, some of the responsibilities and tasks of our deputy head will be divided among our class teachers. Our middle management will be supported by an additional teacher, Rebekah O'Brien, who will teach IPC in Primary and Coordinate IPC over MP1, MP2, and MP3. Katerina Pegg is a Head of English and is responsible for English lessons across all years. Additionally, Janita Itaniemi is the Head of Maths, responsible for our maths curriculum, and Tereza Zemanová remains responsible for our Czech curriculum. All subject heads will jointly support and develop our curriculum as a whole. Last but not least, our team will have further additions: Ian Knuckles (English and geography for secondary), Lucimara Knuckles (PE and dance club), Olga Kopečka (year 1 class teacher)

--------------------------------------------

Jak již jsme informovali všechny rodiče, jejichž děti docházejí do MŠ, přes veškeré snahy a aktivitu stále čekáme na dokončení administrativních procesů, které byly neočekávaně a nevysvětlitelně prodlužovány Odborem památkové péče Magistrátu města Olomouce. Bohužel nám tento stav brání přestěhovat naši MŠ do nových prostor na ulici Sokolovská a zahájit tam provoz již 4. září. Nadále tuto situaci řešíme. Jakmile bude znám termín stěhování, budeme Vás ihned informovat.

Dále bychom rádi touto cestou všechny informovali o personálních změnách, které nás v tomto školním roce čekají. Tyto změny nastávají zejména ze dvou radostných důvodů. Naše škola se stále více a více rozrůstá (co se počtu žáků týče) a mně, stejně tak jako naší paní zástupkyni Báře Vraštilové, přibudou velmi příjemné starosti, a to mateřství. Proto v MŠ vznikla nová manažerská pozice - vedoucí učitelka, kterou od září bude zastávat Ladislava Livingstone. Ta mne bude zastupovat v době mé mateřské a rodičovské dovolené zejména ve věcech běžného provozu a řízení MŠ a v komunikaci s Vámi rodiči. Od srpna do MŠ přibyla také nová učitelka Petra Leonhardtová, která bude třídní učitelkou nejmladších dětí v MŠ.

V základní škole se část úkolů a zodpovědnosti přesune od zástupkyně ředitele směrem ke třídním učitelům. Střední management se v ZŠ rozroste o Rebeku OBrien, která bude mít na starosti IPC na prvním stupni. Společně s Katarinou Pegg, zodpovědnou za anglický jazyk napříč školou, Janitou Itaniemi, zodpovědnou za matematiku a Terezou Zemanovou za češtinu, budou napomáhat s řízením a rozvojem vzdělávacího programu. Dále se náš tým v ZŠ rozrostl o tyto pedagogy: Ian Knuckles (angličtina a zeměpis na II. stupni), Lucimara Knuckles (tělocvik a taneční klub), Olga Kopečková (třídní Y1), Eleni Keffala (třídní Y3) a Lenka Mikulicová (třídní Y7/8).

Comments