News‎ > ‎

In-Depth: International Early Years Curriculum (September 2017)

posted 4 Oct 2017, 02:51 by International School Olomouc
Image result for ieyc

by Markéta Pospíšilová Musiolová  

IEYC--Progressive Education from an Early Years:

Dear Parents and Readers,

As promised and announced earlier in the home letter to preschool parents, I would like to introduce our renewed curriculum International Early Years Curriculum (IEYC).

Our formerly used International Primary Curriculum for Early Years was renewed and updated according to newest trends and requirements set by English government.

IEYC is a research-based toolkit curriculum that links early and formal education. IEYC offers global best practice and is designed for developmental needs of 2 to 5 year old children. It allows to capture children´s natural curiosity and within enabling environment, it balances both, children initiated and teachers’ scaffolded provision.

IEYC is rigorous and robust framework for effective learning but still offers effective and easy way to support personalised and individual learning of each child. IEYC supports key areas of learning enquiry and play-based approaches, encompassing all curriculum including personal social and emotional development (PSED).

The teachers plan for children's learning using the Units of Learning that are clearly differentiated as well as the teachers take account of children's individual needs, interests and enthusiasm. If you would like to read a bit more about IEYC, click the attached pdf.

At preschool we are all excited to embark on yet better teaching and learning!!!

-----------------------------------------------

IEYC--Moderní vzdělávání od raného věku: 

Vážení rodiče a čtenáři,

v dopise rodičům předškolních dětí jsme slíbili, že vás budeme podrobněji informovat o novém vzdělávacím programu v MŠ s názvem International Early Years Curriculum (IEYC). Tento program vznikl revizí a zaktualizováním námi dříve používaného International Primary Curriculum for Early Years (IPC EY). Provedené změny jsou v souladu s nejnovějšími trendy a přístupy ke vzdělávání dětí v raném věku a také vládními požadavky pro Anglii. Tyto změny byly provedeny na základě nejnovějších výzkumů a rešerší nejrenomovanějších vzdělávacích programů pro děti v západním světě.

Zahraniční program International Early Years Curriculum (IEYC) pro předškolní vzdělávání kombinuje to nejlepší z různých světových přístupů a naplňuje i požadavky českého Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Program je uzpůsoben vzdělávacím potřebám dětí ve věku od 2 do 5 let, poutavě podněcuje přirozenou dětskou zvídavost a pomáhá učitelům utvářet kreativní a podnětné prostředí, ve kterém se děti mohou plně rozvíjet.

Vzdělávací nabídka je systematicky uspořádána do tematických bloků, které vyváženě kombinují cílenou hru, řízené činnosti a činnosti iniciované dětmi, a to ve všech vzdělávacích oblastech včetně osobnostního, sociálního a emocionálního rozvoje. 

Jelikož rozumíme jedinečnosti dětského vývoje, každý tematický blok má pevnou strukturu, ale zároveň je dostatečně flexibilní a svými aktivitami se přizpůsobuje individuálním potřebám a zájmům dětí. Pokud byste se chtěli dozvědět ještě více o IEYC, klikněte na připojený text/pdf.

Ve školce si všichni rádi užíváme nové a lepší formy aktivit a rozvíjení se!!!

Ċ
International School Olomouc,
6 Oct 2017, 01:10
Comments