News‎ > ‎

In-Depth Look: Assembly Plan (July 2017)

posted 4 Aug 2017, 07:22 by International School Olomouc   [ updated 4 Sept 2017, 07:24 ]
by Barbora Vraštilová

Assemblies are an important part of our school life. Every single Monday morning, we talk about crucial topics in our personal development and we praise students who have shown great examples in various areas related to the social and emotional aspects of our learning.

We would like to invite parents to join us for these Assemblies more often! We would like to see you coming as viewers, but also, if you are feeling brave, please do not hesitate to deliver the Assembly and introduce the weekly topic! Below, you can see the whole-year plan with various topics to choose from. In case you are interested in any of the topics, please do not hesitate to contact Ms Bára / Ms. Katerina for more info.

We will be more than happy to see you on any Monday morning and we are sure students will appreciate it a lot!

------------------------------------------

Assemblies jsou důležitou součástí života školy. Každé pondělí ráno mluvíme o klíčových tématech v našem osobnostním rozvoji a oceňujeme studenty, kteří šli příkladem v různých oblastech týkajících se sociálního a emocionálního aspektu naší výuky.

Rádi bychom tímto pozvali rodiče, aby se k našim Assemblies připojili častěji! Rádi Vás uvidíme nejen jako diváky, ale odvážnější z Vás také jako ty, kteří povedou Assembly a představí téma na další týden! Níže je k nahlédnutí celý roční plán Assemblies a mnoha tématy, ze kterých můžete vybírat. V případě, že se Vám zamlouvá jakékoliv téma, prosím neváhejte kontaktovat Ms Báru / Ms Katerinu, poskyneme Vám více informací.

Velmi rádi Vás uvidíme kterékoliv pondělní ráno a jsme si jistí, že i studenti to náležitě ocení!

Ċ
International School Olomouc,
4 Aug 2017, 07:23
Ċ
International School Olomouc,
4 Aug 2017, 07:23
Comments