News‎ > ‎

In-Depth Look: Health & Safety (April 2017)

posted 2 May 2017, 12:42 by International School Olomouc   [ updated 3 May 2017, 03:56 by Petr Pospíšil ]

by Renata Brown

Some followers of British news may have come across a rather disturbing story recently related to healthy eating. The Headmaster of a Kent primary school wrote a newsletter to parents about recent cases of children bringing in everything from a (day old) cold McDonalds Happy Meal to a lunchbox containing a crisp sandwich accompanied by two packets of crisps. These are undoubtedly the more extreme examples. The news article also references another child at that school bringing sweetened yoghurts and a packet of Smarties as their snack.

In fact since January 2015 the Ministry for Education in England has set out very clear standards for school lunches focussing on more fruit and vegetables (no less than two servings per day per child), more oily fish such as mackerel and salmon and a ban on sweetened drinks. In addition, there is a ban on confectionery throughout the entire school day i.e. no chocolate, chocolate coated biscuits or sweets. 

Our school encourages children not to bring confectionery to school. We have initiated a discussion within our school community to develop a clear policy on how we promote healthy eating. We will update you in due course on this issue.

--------------------------------------------------

Někteří z příznivců britského tisku si mohli nedávno přečíst dosti znepokojující článek o nezdravé životosprávě. Ředitel základní školy v Kentu (Anglie) napsal newsletter rodičům ohledně nedávných případů, kdy si žáci přinesli k obědu nejrůznější jídla, a to od studeného den starého McDonalds Happy Meal až po brambůrkový sedvič s dalšími dvěma pytlíky brambůrků. Toto jsou bez pochyb dva extrémní případy. Dále novinový článek však také zmiňuje žáka tamní školy, který měl s sebou slazený jogurt a krabičku lentilek jako plnohodnotnou svačinu.

Od ledna 2015 Ministerstvo školství v Anglii stanovilo velice přesné normy týkající se školních obědů a svačin. Tyto normy dávají větší důraz na ovoce a zeleninu (nejméně 2 porce pro 1 dítě denně) a více mastných ryb, jako jsou například makrely nebo losos, a naopak zakazují slazené nápoje. Navíc platí zákaz sladkostí přes celý školní den, tedy žádná čokoláda, čokoládou polité sušenky nebo bonbóny.

Naše škola již působí na děti, aby si s sebou do školy nenosily sladkosti. Nyní jsme však započali v naší školní komunitě diskuzi, abychom vyvinuli jasnou směrnici, jak bychom mohli prosazovat zdravé stravování. K tomuto tématu přineseme v dohledné době nové informace.