News‎ > ‎

In-Depth Look: Safeguarding Updates (August 2017)

posted 4 Sept 2017, 07:09 by International School Olomouc   [ updated 4 Sept 2017, 07:21 ]

by Petr Pospíšil

As I write, it is the run up to the beginning of a new school year. In this busy time of preparations, I spent some time thinking about what I could write for this month’s column. The aim of this newsletter section is to educate the readers, therefore I decided to write about a specific, important area that British International schools put a lot of emphasis on. This area is safeguarding and child protection. Although these two terms are often used together, they have separate meanings. When we use the term safeguarding at school, we mean a whole system of procedures that protect all students. The term child protection is then relevant to the specific steps and procedures activated in case of a child being exposed to a potentially dangerous situation. In this newsletter I shall briefly address the concept of positive digital footprint.

This safeguarding area is complex and develops on a yearly basis, consequently affecting schools with new demands and regulations. One of the newer areas within safeguarding is something that we have been implementing since last year: e-safety. This refers to the complete protection of students while using today’s technologies, especially the internet. An interesting part of this is something called the positive digital footprint. Last year, we taught students about various aspects of the internet and social media, and we emphasized the importance of building up a positive digital footprint. A digital footprint is the information one leaves behind on the internet while using social media, emails, searches etc. This year, we will continue educating our students about this topic, and we kindly ask all parents to support our efforts by reminding their children of the rules that should be followed when using social media, as well as filter the pages that their children can access. It is equally important that we keep each other informed if we find that students have had exposure to or have been exchanging any inappropriate or rude content.

I believe that we as a school and our parents strive to make our students happy, comfortable, and safe at our school. Compared to other educational institutions, we pride ourselves with the standard of safeguarding we put in place to protect all children. The fact that our students also speak English means they have access to even wider content, which in many cases is brilliant but also comes with its risks.

We live in a digital world and if our common goal is the future success of all our students, help and support in creating a positive digital footprint is our shared and crucial initiative.

-------------------------------------------------- ---

Obsah srpnového vzdělávacího okénka zůstal na mně. V záplavě příprav jsem dlouho přemýšlel, o čem bych tak mohl napsat. Jelikož cílem této sekce je čtenáře v něčem vzdělat, dovolím si zde uvést pár informací o novinkách z oblasti, na kterou se v rámci britských mezinárodních škol klade velký důraz. Touto oblastí je ochrana práv dítěte - anglicky Safeguarding a Child Protection. I když se tyto dva termíny používají společně a často se zaměňují, znamená každý něco jiného. Když ve škole používáme termín Safeguarding máme tím na mysli celý systém a postupy související s ochranou všech dětí a žáků. Termín Child Protection pak souvisí s konkrétními postupy, které jsou aktivovány v případě, když se objeví nějaké podezření či dojdeme ke zjištění, že by mohlo být nějaké dítě či žák v naší péči v ohrožení. V tomto článku bych se rád velmi krátce zmínil o otázce budování pozitivní digitální stopy.

Ochrana dětí a žáků je docela komplexní oblastí, která se také každým rokem vyvíjí. Na školy jsou v rámci ochrany dětí pak kladeny stále nové požadavky. Jednou z posledních novinek, kterou se již od loňska docela intenzivně zabýváme, je posilování tzv. E-Safety, což je komplexní ochrana dětí a žáků při používání moderních technologií a hlavně Internetu. Zajímavý je pak v rámci E-Safety právě koncept pozitivní digitální stopy. V loňském roce jsme s žáky probírali různé nástrahy Internetu, způsob používání sociálních sítí a právě i důležitost budování pozitivní digitální stopy, což jsou informace, které o sobě žáci na Internetu při jakékoliv aktivitě (emaily, messengery, vyhledávání stránek, sociální sítě, apod..) zanechávají. V letošním roce budeme v této práci pokračovat a prosíme rodiče, aby nám v našem úsilí pomohli. Pro děti a žáky je důležité, abychom společně dodržovali stanovená pravidla při používání sociálních sítí, filtrovali obsah stránek, ke kterým se mohou žáci dostat, nebo abychom se vzájemně informovali v případě, když zjistíte, že si děti a žáci mezi sebou vyměňují jakýkoliv závadný či hrubý obsah.

Věřím, že máme stejný zájem na tom, aby dětem bylo ve škole fajn a cítily se bezpečně. Ve srovnání s běžnými školami klademe na tuto oblast velký důraz. I díky úrovni anglického jazyka mají naše děti a žáci přístup k daleko širšímu obsahu, což je pochopitelně skvělé, ale může to být také spojeno se zvýšeným rizikem.

Žijeme v digitálním věku a jestli nám záleží na úspěchu dětí a žáků do budoucna, pomoc a podpora v dlouhodobém utváření a ochraně jejich pozitivní digitální stopy je naším společným zájmem.
Comments