News‎ > ‎

Teaching & Learning Update (September 2017)

posted 3 Oct 2017, 05:41 by International School Olomouc   [ updated 4 Oct 2017, 02:51 ]
       

by Rebekah O'Brien

Classroom Monitor:

Due to the discontinuation of our former assessment tool, we have adopted the Classroom Monitor system as our new IPC assessment tool. I (Ms. Bekah) have been familiarizing myself with the site in order to deliver effective training to other IPC teachers. I believe this will be a very convenient and helpful tool for teachers to quickly and accurately record assessments in many forms: observation, homework, in-class work, presentations, discussions, etc.

This means the reports will look different than previous years. We are hoping they will deliver simplified and accessible information to both parent and student so that everyone understands the positive progress and areas of improvement in each IPC subject. When the reports come out, if we find there is confusion about interpreting the data, we will be happy to hold a meeting with those interested in a better understanding of the information. I’m excited about this tool and have high hopes in its ability to connect teacher, student, and parent in our understanding of progress in the IPC program.

 ---------------------------------------------------------

Online klasifikace v předmětech IPC (Classroom Monitor):

Z důvodu ukončení provozu předchozího nástroje pro online klasifikaci letos implementujeme nový a modernější nástroj ke sledování pokroku v předmětech IPC. Já (Ms Bekah) jsem se nejprve detailně seznámila s tímto nástrojem, abych mohla následně poskytnout efektivní trénink ostatním učitelům IPC. Věřím, že toto bude praktický a efektivní nástroj, který nám pomůže průběžně lépe zaznamenávat hodnocení žáků. Online klasifikace pomocí nástroje Classroom monitor umožní zaznamenávat různé způsoby a druhy hodnocení (pozorování, testy, kvízy a pod.) u všech sledovaných dovedností (skills).

To znamená, že i reporty pro rodiče budou vypadat jinak než v minulých letech. Doufáme, že tyto nové reporty ještě lépe zobrazí výsledky a pokroku v každém IPC předmětu. Pokud byste potřebovali reporty objasnit nebo pomoci s interpretaci některých údajů, rádi se s Vámi setkáme. Osobně jsem z tohoto nástroje nadšená a věřím v jeho schopnost propojit učitele, studenty a rodiče tak, abychom všichni viděli pokroky, které děláme v našem IPC programu, a rozuměli jim.


Comments