News‎ > ‎

Interview with Our New Erasmus Student (September 2017)

posted 3 Oct 2017, 05:45 by International School Olomouc   [ updated 4 Oct 2017, 02:49 ]
by Rebekah O'Brien and Jesús Lopez

We have a new Erasmus student who will join us for his practicum until the end of Term 1. We want to introduce you to Jesús Lopez.

Name:
My name is Jesús, but all my friends call me Yisus, It seems funny for them.

Where did you grow up?
I grew up in León, a small city in the north of Spain. It is not very popular, but we have the best tapas (free food in bars) in the whole country!

Why did you choose the Czech Republic?
I chose the Czech Republic to do my practices because I fell in love with the country when I went there for the first time as an Erasmus student. Lovely places and great people!

Which day of the week is your favorite and why?
I don't have a favourite day in the week, I like the one I can sing out loud with no worries. If I sing, it means that it is a great day for me!

Who would win a fight between Spiderman and Batman? Why?
I'm not sure about who would win between Batman and Spiderman, I think they would ally with each other and would fight against Doctor Octopus (or against people who don't know much about superheroes as it is my case). My nephew says that Batman would always win because he thinks like a human, and not like a spider. That makes a lot of sense.

What would your dream fidget spinner look like?
My dream fidget spinner would glow in the dark so that I can play even in bed!

--------------------------------------------------

Ke konci prvního studijního období bude v naší škole díky programu Erasmus na praxi student Jesús Lopez, kterého bychom Vám rádi představili.

Jmenujete se?
Jmenuji se Jesús, ale mí přátelé mě oslovují Yisus, což jim připadá zábavné.

Kde jste vyrůstal?
Vyrůstal jsem v Leónu, malém městečku na severu Španělska. Není moc známé, ale máme zde nejlepší tapas (občerstvení zdarma v baru) v celé zemi!

Proč jste si vybral Českou republiku?
Chtěl jsem dělat praxi v České republice, protože jsem se do ní zamiloval už při prvním pobytu zde v rámci programu Erasmus. Jednoduše - krásná místa a báječní lidé!

Který den v týdnu máte rád a proč?
Nemám oblíbený den v týdnu, mám rád ten den, kdy si mohu bez obav nahlas zpívat. Když si totiž zpívám, tak je jasné, že mám báječný den.

Kdo by vyhrál zápas mezi Spidermanem a Batmanem? Proč?
Nejsem si jistý, který by vyhrál, spíš si myslím, že by se spojili a vedli boj proti Doktoru Octopusovi (nebo proti lidem, kteří toho moc neví o superhrdinech - tak jako já). Můj synovec tvrdí, že Batman by vyhrál vždy, protože myslí jako člověk a ne jako pavouk. To dává smysl.

Jak by vypadal váš vysněný fidget spinner?
Můj vysněný fidget spinner by svítil ve tmě, takže bych si s ním mohl hrát i v posteli!Comments