News‎ > ‎

Meet the Staff: An Interview with Mr. Petr (May 2017)

posted 30 May 2017, 05:31 by International School Olomouc
by Petr Pospíšil (interviewed by Rebekah O'Brien)

Q: If you could have a super power, but only one, which would you choose?
A: If only I could sing a bit better :-)

Q: If you could trade lives with one person for an entire day, whose would you choose?
A: The person who has just recently discovered that pizza does not have corners and got a patent on a pizza box in a shape of a circle :-)

Q: Did you have any nicknames growing up?
A: Yes, I have always been called MooN

Q: What is your most bizarre talent?
A: Recently I found out that I can plant flowers :-)

Q: Who is a character (literary or otherwise) you have always identified with?
A: Mr. Bean

Q: If you could only listen to one band or musical artist for the rest of your life, who would it be?
A: Quite a tricky question, maybe Mozart

Q: What is something that drives you crazy?
A: This I know for certain. I always get really upset if people are unkind.

Q: Name one thing you miss about being a kid and one thing you love about being an adult.
A: I certainly miss the ability to enjoy the imaginations kids have. What I like about being adult ... I love that my parents do not get upset if I get home late :-) They are actually quite happy when I visit them :-)

Q: If you are allowed to bring three items into exile on a desert island, which three would you choose?
A: My wife (which I do not consider an item so not sure if this counts), beer and bike.

Q: What did you want to be (what job did you want) when you were little?
A: Well nothing exciting I wanted to be an astronaut.

Q: Where are the best places you’ve traveled and where do you want to go next?
A: My travel heart belongs to Tuscany with places like Lucca or Siena and love Edinburgh. My next travel plans? After this winter certainly somewhere warm, south of Europe.

Q: Would you rather live one life for a thousand years or live ten separate lives each for 100 years?
A: The latter I suppose.

--------------------------------------------------------

O:Pokud byste si mohl vybrat jednu zvláštní schopnost, která by to byla?
A: Kdybych tak uměl o něco lépe zpívat :-)

O:Kdybyste si mohl s někým vyměnit život na jeden den, s kým byste měnil?
A: S člověkem, který nedávno přišel na to, že pizza nemá rohy, a pro společnost Apple řešil patent na kulatou krabici na pizzu.

O:Měl jste v dětství nějaké přezdívky?
A: MooN

O:Které své nadání považujete za nejpodivnější?
A: Nedávno jsem zjistil, že umím sázet kytky.

O:S kterou literární nebo jinou postavou se ztotožňujete?
A: Mr. Bean

O:Pokud byste si měl vybrat jednu hudební skupinu nebo jednoho hudebníka, které byste poslouchal po zbytek svého života, koho byste si vybral?
A: To je těžká otázka. Asi Mozarta.

O:Co vás nejvíc rozčiluje?
A: To vím docela přesně. Dovádí mě k šílenství, když se lidi k sobě nechovají slušně a jsou hrubí. Připadá mi to zbytečné.

O:Vyberte jednu věc z dětství, která vám chybí, a jednu věc ze života dospělého člověka, která se vám líbí.
A: No určitě mi chybí ta úžasná představivost a schopnost se do těch představ plně vžít. I když sem tam si na to ještě vzpomenu. :-) Jestli se mohu považovat za dospělého, tak je docela fajn, že když navštívím rodiče a přijdu domů nad ránem, tak už se nenaštvou. Jsou rádi, když je navštěvuji.

O:Pokud byste musel do vyhnanství a měl povoleno vzít si s sebou tři věci, které tři věci by to byly?
A: Mou ženu (což není věc, tak nevím, jestli to platí), pivo a mé kolo.

O:Čím jste chtěl být jako malé dítě (jaké povolání jste chtěl dělat)?
A: No taková ta běžná představa, že budu jednou astronaut. Asi se o tom tehdy hodně mluvilo.

O:Která místa, jež jste navštívil, považujete za nejlepší a kam se v dohledné době chystáte?
A: Mé cestovatelské srdce je zaslíbené Toskánsku s místy jako Lucca nebo Siena. Miluji Edinburgh. Mé nejbližší cestovatelské plány? No, po letošní zimě asi někam do tepla na jih Evropy.

O:Žil byste raději jeden život po dobu tisíce let, anebo byste žil raději deset oddělených životů, z nichž by každý trval sto let?
A:Myslím, že bych si vybral spíše tu druhou možnost.
Comments