News‎ > ‎

Past Events: Last Day of School 2017

posted 4 Aug 2017, 07:20 by International School Olomouc   [ updated 7 Aug 2017, 00:37 by Barbora Vraštilová ]
by Barbora Vraštilová

The last day of school was very exciting as always. Since the early morning, the school was filled with cheerful students, smiling parents and happy teachers.

Starting at 8 o’clock, teachers evaluated the school year in their classes, praised the students for their amazing achievements and distributed the report cards.

After that, the whole school met for the Final Ceremony. Ms Janita distributed a couple more house points for students who showed great social skills at the summer camp. Ms Tereza also pointed out that the summer camp instructors praised our kids a lot at the end saying that they could not wish for better kids to come at the end of the school year. That made us all feel very proud.

Afterwards, Mr Petr started the Final Ceremony. Unfortunately, there was a small amount of students who lost their Golden Time too many times, so they did not received anything, a couple of students received a medal, and some a bronze or a silver cup. However, the majority of our students received a golden cup as they managed to protect their Golden Time throughout the whole school year. Moreover, each of these best behaved kids were also awarded with one house point for their house. Towards the end of the ceremony, it was completely unclear which team would win the big and beautiful House Cup! Four teachers counted the points while Mr Petr thanked all the students, parents and teachers for another wonderful school year at ISO.

The results of the house points were:

Wonkas: 59

Foxes: 60

Twits: 61

…. And the winning house was Matildas with 78 house points! Well done, Matildas! Congratulations!

Before students left completely for their holidays, one could hear many thank yous and goodbyes in the school corridors, some were only for the summer holidays, some were forever.

One more thank you to all members of the ISO community! It was another amazing school year!

----------------------------------------

Poslední školní den byl již tradičně velmi vzrušující. Už od brzkého rána se škola začala plnit šťastnými studenty, usměvavými rodiči a vesele naladěnými učiteli.

Od 8 hodin byli učitelé se svými třídami - zhodnotili školní rok, pochválili studenty za výborné výsledky a rozdali vysvědčení.

Poté se celá škola sešla na závěrečný ceremoniál. Ms. Janita rozdala několik house bodů studentům, kteří na škole v přírodě prokázali skvělé sociální dovednosti. Ms. Tereza také zmínila to, že instruktoři naše studenty na konci školy v přírodě velmi chválili, dokonce zmínili, že lepší děti si na konci školního roku snad ani nemohli přát. Jsme na ně za to velmi pyšní.

Následně Mr. Petr zahájil závěrečný ceremoniál. Bohužel několik málo studentů ztratilo Golden Time až příliš mnohokrát, takže neobdrželi nic, hrstka studentů dostala medaili a několik z nich bronzový či stříbrný pohár. Nicméně drtivá většina našich studentů obdržela zlatý pohár, protože se jim podařilo uchránit si Golden Time po celý školní rok. Navíc každé z těchto vzorných dětí bylo také oceněno jedním house bodem pro jejich house. Ke konci ceremoniálu nebylo vůbec jasné, který tým získá velký a krásný House Pohár! Čtyři učitelé počítali body, zatímco Mr. Petr děkoval všem studentům, rodičům a učitelům za další skvělý rok v ISO.

Výsledky house bodů byly:

Wonkas: 59

Foxes: 60

Twits: 61

…. A vítězným housem se stali Matildas se 78 house body! Skvělá práce, Matildas! Gratulujeme!

Ještě před tím, než studenti nadobro odešli na prázdniny, bylo na chodbách školy slyšet mnoho děkování a mnoho loučení, některá byla jen na prázdniny, jiná napořád.

Ještě jednou tímto děkujeme všem členům ISO komunity! Byl to další úžasný školní rok!
Comments