News‎ > ‎

Past Events: Sports Day (June 2017)

posted 4 Jul 2017, 02:14 by International School Olomouc   [ updated 4 Jul 2017, 02:15 ]
by Rebekah O'Brien

After the first week of testing last month, we took an exciting break as a whole school to enjoy some sporting competition along with the students from Sluníčko School in Lipník. The day was very full with constant rugby and football games between the four ISO houses. Our secondary friends from Sluníčko were also sorted into our houses to become part of the teams. The team spirit was really high this day as some houses painted their faces and all houses were thrilled to see their house flag hanging on their tent.

Everyone participated in some way throughout the day, and we were even provided with delicious snack breaks thanks to some generous mom volunteers. The parent coaches of our house teams were a huge help in motivating and organizing the athletes; we couldn’t have had such success that day without those volunteers. The sky was clear and the sun was strong, so we are also thankful to Mr. Ludĕk who turned on the water sprinklers for some refreshment between matches.

We finished the student tournaments with a football match between ISO and Sluníčko. Unfortunately ISO was not victorious in that match, but one of the houses still claimed victory by winning the Sports Day cup for their house. You can see the results in the table below. 

After all of the excitement the day had to offer, the ISO parents faced off against the ISO staff. The ISO staff must have been very exhausted from organizing and taking care of the children all day in the hot sun :-) Nevertheless, the parents did win. :-(

Many students showed great ambition, skill, perseverance, and positivity during this day. We were really proud to see the enthusiasm and hard work they put into their matches. It was a good experience to join together with another school, make new friends, compete with and against them, and work together within our own houses. Overall, it was a truly great day of fun, sweat, and sportsmanship.

------------------------------------------------------------

Po prvním týdnu plném závěrečných červnových testů jsme si užili báječnou přestávku, a to sportovní zápolení s žáky ze školy Sluníčko z Lipníku. Celý den soutěžily v ragby a fotbale naše čtyři ISO house týmy doplněné navíc o hráče z druhého stupně školy Sluníčko. Týmový duch šel s každým dalším zápasem nahoru, pomohlo i barevné pomalování tváří některých týmů a opravdu pro každého hráče bylo srdeční záležitostí vidět na svém týmovém stanu vlát svou vlajku.

Každý se nějakým způsobem zapojil do aktivit dne, což ocenily některé naše úžasné maminky a hostily nás občerstvením plným vitamínů a nové energie. Velkou pomocí byli i tátové, kteří se ujali rolí trenérů, motivovali hráče svých house týmů a organizovali jejich vstup do hry; bez pomoci těchto báječných dobrovolníků by naše úspěchy nemohly být tak znamenité. I počasí nám přálo, na obloze ani mráček, slunce pražilo, a tak jsme byli vděční panu Luďkovi za to, že nám občas dopřál ochlazení mezi zápasy sprškou studené vody.

Soutěžní turnaj jsme zakončili fotbalovým zápasem mezi ISO a Sluníčkem. Škoda, ISO se nestal vítězem tohoto klání, avšak jeden z house týmů dosáhl celkového vítězství a získal třpytící se putovní pohár Sportovního dne. Souhrnné výsledky uvádíme v tabulce dole.

Celý tento rušný den však ještě nekončil, nabízel se další sportovní zážitek - utkání rodičů proti pracovníkům školy. Ti však museli být opravdu zmoženi veškerou organizační prací, staráním se o děti na parném slunci :-) - takže - rodiče zvítězili. :-(

Během Sportovního dne předvedli mnozí žáci velké ambice, dovednosti, houževnatost a optimismus. Naplňovalo nás pýchou vidět nadšení a tvrdou dřinu, kterou vložili do hry. Dobrou zkušeností byla i skutečnost, že naše děti hrály společně s žáky jiné školy, vznikala nová přátelství, soutěžili společně i proti sobě, pracovali dohromady pro svůj house tým. Při zpětném pohledu byl tento den skutečně báječný, plný zábavy, potu a zápolení.Comments