News‎ > ‎

Past Events: Y4 IPC Entry Point (September 2017)

posted 3 Oct 2017, 05:37 by International School Olomouc
by Janita Itaniemi and Y4

On a Friday afternoon our gym-tent turned into an emergency centre where Year 4 cared for other primary students who were injured after an earthquake. Luckily not a real one, but a pretend one, as our Year 4 students had their entry point to their first IPC unit of this school year called “Active Planet”.

In this IPC unit the children are looking deep into underground of our planet Earth and learning about such matters as the layers of the earth, tectonic plates, earthquakes and volcanoes: A very timely topic, given the current devastating earthquakes in Mexico. I hope our current IPC unit will help the children gain greater understanding of such unfortunate news and perhaps even develop strategies to cope with natural disasters.

Our entry point went by in a very organised manner, without any real injuries. All year 4 children acted according to their chosen roles, which included doctors, nurses, secretaries, a catering personnel, junior and senior managers and activity leaders for less injured people.

Some comments by Year 4 students:

“I really liked it because I got to tell everyone what to do. I was the senior manager of the emergency center.“ Oliver

“I was a doctor. The doctors play an important role because they are helping people to get better. I was also giving people pretend medicines.“ Amelka

“I was playing there with the kids. I was an activity leader. It was important because some kids wanted to play. “ Adam

“I really liked it. I was the secretary and I had other people to help me. “ Leyla

“I was there to give everyone some food and drink. Food is important because if you don't eat you could die or be very hungry and weak.“ Finegan

When mapping out these roles together with the children, the experience of running the emergency centre helped us to realise that one very essential role was completely overlooked by us: an effective, professional and devoted cleaning personnel. This is a good tip for the year 3 when they begin the same IPC unit later this year! :-)

---------------------------------------------------------------

V pátek odpoledne se naše tělocvična ve stanu proměnila v pohotovostní centrum, ve kterém se žáci čtvrtého ročníku starali o jiné žáky prvního stupně, kteří byli zraněni během zemětřesení. Naštěstí ne opravdového, ale jen cvičného. Žáci čtvrtého ročníku totiž probírali úvodní téma IPC pro tento školní rok nazvané “Aktivní planeta”.

V tomto tématu se děti dívají hluboko pod povrch naší planety Země a učí se o skutečnostech, jako jsou vrstvy Země, tektonické desky, zemětřesení a sopky: dnes velmi aktuální téma i z důvodu devastujícího zemětřesení v Mexiku. Doufáme, že informace tohoto tématu IPC pomohou dětem lépe porozumět nešťastným událostem a možná dokonce umožní vyvinout strategie jednání v případě přírodní katastrofy.

Naše vstupní téma proběhlo velmi organizovaně, bez skutečných zranění. Všichni žáci čtvrtého ročníku jednali podle zadaných rolí, jako byli např. lékaři, sestřičky, sekretářky, stravovací personál, manažeři a vedoucí aktivit pro lehce zraněné.

Uveďme i pár komentářů žáků čtvrtého ročníku:

“Moc se mi to líbilo, protože jsem mohl všem říkat, co mají dělat. Byl jsem vedoucí manažer pohotovostního centra.” Oliver

“Byla jsem doktorka. Doktoři hrají důležitou roli, protože pomáhají lidem, aby jim bylo lépe. Také jsem předstírala, že dávám lidem léky.” Amelka

“Hrál jsem si s dětmi. Byl jsem vedoucí aktivit. Bylo to důležité, protože některé děti si chtěly hrát.” Adam

“Opravdu se mi to líbilo. Byla jsem sekretářka a ostatní lidé mi pomáhali.” Leyla

“Byla jsem tam, abych některým lidem dávala pití a jídlo. Jídlo je důležité, protože když nejíte, můžete umřít nebo být hladoví a slabí.” Finegan

Když jsme mapovali tyto role spolu s dětmi, zkušenost s provozem pohotovostního centra nám pomohla přijít na roli, kterou jsme úplně přehlédli: efektivní, profesionální úklidový personál. To je náš tip pro třetí ročník, který se bude zabývat stejným tématem IPC později v tomto školním roce! :-)
Comments