News‎ > ‎

Podpora od Statutárního města Olomouc

posted 12 Jan 2017, 23:30 by Petr Pospíšil   [ updated 12 Jan 2017, 23:31 ]
During the year 2016 the school received funding in the total amount of 167 000 CZK for three important activities. Financial support received from the city of Olomouc helps the school to maintain high quality programme and to develop our education provision for both Czech children and children of workess from the Palacký University and other international companies operating in the entire Olomouc region.
(V roce 2016 byla Britské Mezinárodní škole a Mateřské škole s.r.o. poskytnuta podpora v celkové výši 167 000 CZK celkem na tři významné aktivity. Podpora z městských dotací přispívá ke zkvalitnění programu a vytváření odpovídajících popdmínek pro rozvoj Britské zahraniční školy v Olomouci, které vedle českých dětí vzdělává děti zahraničních pracovníků působících ve společnostech v celém Olomouckém kraji.) 

We received funding towards these activities / Dotace byla poskytnuta na tyto aktivity:

1/ Cambridge School Licence (příspěvek licence Cambridge School, celková výše 32 000 CZK)
2/ Contribution towards school meals (příspěvek na stravování 35 000CZK - stravování v Britské školy v Olomouci je poskytováno bez nároku na státní dotace)
3/ Financial support for PE education programme on the school grounds (příspěvek na zřízení venkovního sportovního programu v areálu školy, celková výše 100 000 CZK)

  
Comments