News‎ > ‎

Secondary Trips: Computing Visit and Prague Visit (June 2017)

posted 4 Jul 2017, 02:18 by International School Olomouc   [ updated 5 Jul 2017, 04:23 ]
by Petr Pospíšil and Barbora Vraštilová

COMPUTING VISIT
name = input(“What is your name?”)
surname = input(“What is your surname?”)
print(“Hello, you are { }”.format(name, surname))

This was the winning line of code in Python programming language for Eliska and Jirka who scored the most number of points during our computing visit ultimate quiz challenge at OLC Systems s.r.o. in June. During the visit our secondary students had a chance to learn more about the work of programmers and the software engineering company located in Olomouc. After touring the building, the company CEO David Pokorny tested some basic programming skills of our students and showed them how to insert videos into .html file using simple tags of the latest HTML5 code. Learners then tried to record their own video using their mobile phones, transferred the video into a computer and embedded the video into .html file. I believe children not only enjoyed the visit but learned some new useful coding.

PRAGUE TRIP
The last day before the summer camp, secondary students went to Prague with Ms Bára, Ms Iva and Ms Jana. Joining this great trip meant also bringing some serious sacrifices! First of all, students had to wake up really early to be at the train station at 6:30. After dropping of the train they had to answer some tricky historical and cultural questions from Ms Iva while we were sightseeing in the city centre looking at The State Opera, Statue of Saint Wenceslaus at the Wenceslaus Square, Passage Palace Lucerna, Upside down statue of Saint Wenceslaus, Prague Municipal House and visiting Alfons Mucha Gallery. After lunch, students were tested from their biological knowledge and understanding by Ms Jana at the Body Exhibition. This world-known exhibition is uncovering the secrets of the human body and make it possible for the visitors to see deep under the skin, from head to toe. Students saw complete skeletal system, muscles, reproductive organs, breathing organs, blood circulation and other part of the human body. Just before heading home, students had couple of minutes to spare at the city centre visiting some unexciting shops. They came home very late exhausted, regretting that they skipped the whole day of school :)

------------------------------------------------------------

COMPUTING VISIT
name = input(“What is your name?”)
surname = input(“What is your surname?”)
print(“Hello, you are { }”.format(name, surname))

Toto jsou vítězné řádky kódu v programovacím jazyce Python Elišky a Jirky, kteří ve dvojici získali nejvíce bodů v celkovém kvízu během návštěvy “továrny na software” OLC Systems s.r.o. na konci června. Během této exkurze se žáci druhého stupně blíže seznámili s tím, co obnáší práce programátora a jak vypadá pracovní prostředí softwarové společnosti v Olomouci. Po prohlídce budovy otestoval ředitel společnosti David Pokorný dovednosti v programování a ukázal žákům, jak jednoduše mohou v novém programovacím jazyce HTML5 vkládat videa. Žáci si tuto dovednost následně vyzkoušeli, nahráli video na svůj telefon, přenesli jej do počítače a následně s pomocí HTML5 kódu zobrazili pomocí prohlížeče webových stránek. Věřím, že se žákům exkurze líbila a že se i něco nového naučili.

PRAGUE TRIP
Poslední den před summer kempem navštívili žáci druhého stupně školy Prahu, a to s Ms Bárou, Ms Ivou a Ms Janou. Zúčastnit se tohoto prima výletu znamenalo však také velké sebeobětování. Ráno museli žáci opravdu brzo vstávat, aby stihli sraz na nádraží již v 6.30; hned co vystoupili z vlaku, měli odpovídat na řadu záludných historických a kulturních dotazů Ms. Ivy během prohlídky památek v centru Prahy. Vše se točilo kolem budovy Státní opery, sochy sv. Václava na Václavském náměstí, šlo se i do pasáže Paláce Lucerna podívat se na obrácenou sochu sv. Václava, pak na Obecní dům a do Muzea Alfonse Muchy. Po obědě podstoupili žáci další testování, tentokrát z biologických znalostí, které prezentovali Ms Janě na výstavě Body Exhibition. Tato světově známá výstava odkrývá tajemství lidského těla a návštěvníkům dává možnost nahlédnout hluboko pod kůži od hlavy až k patě člověka. Žáci viděli kompletní kosterní systém, svaly, reprodukční orgány, dýchací soustavu, cévní systém a další části lidského těla. Před návratem domů získali všichni trošku času na lehký průzkum zcela nezáživných obchodů v centru Prahy. Naprosto vyčerpáni se žáci večer vrátili domů s pocitem lítosti nad tím, že ztratili celý den školy. :-)
Comments