News‎ > ‎

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016

posted 14 Jan 2015, 06:11 by Unknown user   [ updated 14 Jan 2015, 06:12 ]
Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1.třídy. Zápis proběhne ve čtvrtek 29.1. 2014 ve 14:00 v budově Junior School, v zadní třídě MP2 (třída Ms.Janity). Zápis je povinný pro všechny děti, které do 31.8.2015 dovrší šestý rok věku. Děti, které se zúčastnily zápisu v lednu (únoru) 2014 a byl jim udělen odklad školní docházky k 1.9. 2014, se k letošnímu zápisu taktéž dostaví. K zápisu se dítě dostaví v doprovodu zákonného
zástupce. Rozpis časů naleznete na nástěnce v budově ZŠ, časy jsou pouze orientační, budou uzpůsobeny potřebám dětí u zápisu samotného.
S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.
Comments