MŠ vnitřní předpisy

Řád_Mezinárodní_MŠ_2023_24.docx.pdf
ŠVP PV v MMŠ 2023 - 2024.pdf
_Positive_Behaviour_ Preschool_2023 CZ.docx.pdf
_Vnitřní řád školní jídelny - výdejny 23_24.docx.pdf
Anti-Bullying_Preschool_2023 CZ.docx (1).pdf
Pravidla a postupy při přijímání nových dětí a žáků.pdf